Monetax logo Menu bars for mobile to open menu

Monetax intervjuad av Trijo News om staking

Monetax intervjuad av Trijo News om staking

Sveriges största nyhetssajt om kryptovalutor intervjuar Monetax

Trijo News är Sveriges största nyhetssajt om kryptovalutor och lanserades den 22:a Mars 2018. Siten är ägd av den svenska kryptobörsen Trijo med estländsk licens, och används av många av Monetax kunder. Handelsplatsen använder sig av säker inloggning med BankId, och på handelsplatsen kan kryptovalutorna Bitcoin, Ethereum samt Litecoin köpas eller säljas. Under veckan intervjuade Trijo News vår VD, Johannes Norrbacka, och tillika kryptovaluta expert med fokus på deklarationer, med uppgiften att ta reda på: Hur deklarerar man egentligen “Staking”?

“Lagen är föråldrad” berättar Johannes till Trijo News

I artikeln, som går att läsa här, tolkar Trijo News det ett juridiskt svar som Monetax fått under sin regelbundna dialog med Skatteverket och nu valt att dela med sig av till nyhetssajten. I artikeln citeras vår vd såhär:

Min bedömning är att lagen är föråldrad. Skattereformen, som gjordes på 90-talet, skrevs inte med internets tillväxt i åtanke. Jag tolkar det som att Skatteverket håller med om det här. De vill också ha regler som gör det lättare att göra rätt. Det behövs reformer för att få ordning på det här, för i dag är lagen otillräcklig när det kommer till kryptovalutor, oavsett om det gäller privatpersoner, företag eller myndigheter

Citatet baserar sig på bland annat följande kommentar från Skatteverket:

Marknaden med kryptotillgångar är i mångt och mycket oreglerad. Eftersom förutsättningarna kan variera kan det inte uteslutas att den skattemässiga bedömningen kommer att skilja sig åt. Det går således inte att lämna ett generellt svar och istället återges nedan bestämmelser som bedöms kunna bli relevanta för bedömningen.

Monetax arbetar på en tydlig regeltolkning

Arbetet för Monetax tar inte slut vid intervjun utan pågår istället dagtid där vi jobbar med att hjälpa privatpersoner deklarera. Under första kvartalet 2021 ämnar vi ta fram en tolkning av det juridiska svar vi fått av Skatteverket ihop med återkopplingar som vi haft med myndigheten, och på så sätt tänkt presentera en guide för att göra beskattningen av staking och lending enkel för privatpersoner att hantera. Guiden är tänkt att bestå av en beslutsmatris där olika staking/lending modeller kommer översättas till en så exakt approximation som det går att göra med dagens inkomstskattelag. Däremot kommer det alltid vara Skatteverkets bedömning som gäller i slutändan.

Tjänar du avkastning på staking eller lending? Kontakta våra skatteexperter med en gratis rådgivning eller maila oss på info@rajosfotware.se så hjälper vi dig!