Monetax logo Menu bars for mobile to open menu

Nytt ställningstagande om Ethereum 2.0 och staking

Skatteverket nytt ställningstagande

Nya besked om staking av ether i Ethereum 2.0

Under tisdagen den 14:e December gick Skatteverket ut på sin hemsida med ett nytt ställningstagande för staking av Ether på Ethereum 2.0-blockkedjan. På följande länk kan ställningstagandet läsas:

Länk till Skatteverkets ställningstagande

Ställningstagandet gäller för ether, som är en tillgång i inkomstslaget kapital.

Staking av ETH på Ethereum 2.0 är inte en kapitalvinstbeskattning

Skatteverket meddelar i ställningstagandet att staking av ether (ETH) på blockkedjan Ethereum 2.0 kan jämställas med en deponering av ether, dvs en vanlig insättning, och medför därför ingen egen kapitalvinstbeskattning. Anledningen är att kryptotillgången är fortfarande under din kontroll och äganderätten är intakt.

Belöningar beskattas som kapitalinkomst

I ställningstagandet meddelar även Skatteverket att belöningar som erhålls till de parter som deponerar sina ETH i staking syfte anses vara en avkastning på eget innehav av dessa deponerade ethers. Därmed ska belöningarna som betalas ut tas upp som en inkomst i inkomstslaget kapital. Beskattningen storlek styrs av marknadsvärdet på erhållna ether när de kan disponeras.

Upplåsning eller inte spelar ingen roll

Ställningstaganden förklarar därutöver att det spelar ingen roll om den kryptotillgången som blivit stake:ad är upplåst till ett särskilt datum eller fritt att un-stake:a när som helst. Det som avgör om avyttring sker är om ägandet av kryptotillgången har förändrats eller inte, vilket inte alls sker om staking anses vara en deponering.

Om kryptotillgången lånas ut med fritt förfogande av låntagaren så är det en avyttring

Ställningstagandet från Skatteverket är också tydlig att ifall äganderätten blir förändrad vid utförandet av staking så kan den inte längre anses vara en deponering.

Exempelvis om Kalle lånar ut 10 ETH till Sara som sedan stake:ar kryptotillgångarna, så kan det anses vara en avyttring om Sara fritt förfogar över kryptotillgångarna. För då anses lånet vara ett ägarskifte av kryptotillgångarna från Kalle till Sara, och därmed är kryptotillgångarna avyttrade och ska tas upp som en kapitalvinstbeskattning i deklarationen.

Osäker vad som gäller för dig?

Är du osäker om det är beskattning i ditt staking-scenario? Boka gärna ett möte med en av våra experter så hjälper vi dig.

Klicka här för att boka rådgivning när det passar dig.