Monetax logo Menu bars for mobile to open menu

Nytt ställningstagande vid utlåning, byte eller förvaring

Skatteverket nytt ställningstagande

Nya besked för utlåning av kryptotillgångar

Under tisdagen den 9:e November gick Skatteverket ut på sin hemsida med ett nytt ställningstagande för kapitalvinstbeskattning av kryptovalutor vid utlåning, byte eller förvaring på plattformar såsom Celsius och BlockFi. På följande länk kan ställningstagandet läsas:

Länk till Skatteverkets ställningstagande

Det nya ställningstagandet gäller för både kapitalinkomster samt för kryptotillgångar som erhållits i sammanhang där omfattningen av inkomsterna anses vara näringsverksamhet.

En utlåning är en avyttring

Det nya ställningstagandet klargör att avyttring sker vid utlåning av kryptotillgångar, såsom Bitcoin, till låntagare (plattform eller privatperson) om låntagaren har rätt att sälja eller på annat sätt fritt förfoga över tillgången. Detta ställningstagande innebär att i scenarion där det är tydligt att den utlånande tillgången kan avyttras av låntagaren så bör insättningar på sådana plattformar också beskattas.

Tillföring av kapital till likviditetspool är ett byte

Vid användande av DeFi-tjänster där investeraren kan tillföra kryptotillgångar till en likviditetspool så anses själva överföringen vara ett byte och därmed beskattas.

Ett exempel är när en investerare har både Ethereum och US dollar Tether och tillför dessa kryptotillgångar till en likviditetspool i utbyte mot en UNI V2 ETH/USDT-token. Här anses överföringen vara en avyttring och den token som mottags av investeraren vara en fordran.

Ej avyttring om kryptotillgången är en pantsättning

Ifall överföringen av kryptotillgången är i syftet av förvaras eller agera säkerhet för en förpliktelse (pantsättning) så innebär det att äganderätten är i behållning och ingen avyttringar har skett. Därmed sker ingen kapitalvinstbeskattning i det fallet.

Individuell bedömning av handelsplats eller plattforms agerande

Vid upprättande av en deklaration behöver investeraren undersöka om äganderätten till kryptotillgången är i behåll efter överföringen.

Överföringen anses vara en avyttring och ska beskattas om kryptotillgången lånas ut till en part som har fria händer att göra vad den önskar med tillgången, eller ifall kryptotillgången byts mot en fordran.

Ifall äganderätten är behållen, t ex när en kryptotillgång placeras som en säkerhet för ett lån, anses kryptotillgången inte att vara avyttrad och därmed ingen beskattning.

Denna bedömning behöver göras individuellt per handelsplats, plattform och transaktion då det kan vara olika avtal och flöden hos olika tjänster och aktörer.

Är du osäker om det är beskattning i ditt scenario? Boka gärna ett möte med en av våra experter så hjälper vi dig.

Klicka här för att boka rådgivning när det passar dig.