Monetax logo Menu bars for mobile to open menu

Kan regeringar förbjuda Bitcoin

Bild på en person som håller i en bitcoin

Ray Dalio, som är grundare och medordförande för Bridgewater Associates, som är erkänd som en av världens största hedgefonder, har nyligen avslöjat sin oro över regeringar som förbjuder Bitcoin.

Som svar på detta började kryptosamhället att beskriva alla de viktigaste anledningarna till varför de tror att detta helt enkelt inte kommer att hända, och även om det skulle hända skulle det inte hindra kryptovalutan från att fortsätta.

Den första anledningen som de pekar på avser guld. Man ska komma ihåg att det i USA gjordes olagligt att äga över en viss mängd guld från 1933 till 1975 för att förhindra guldlagring. Detta gjordes för att uppmuntra människor att använda pappersdollar som tappade köpkraft. Då har det sagts att denna lag var svår att tillämpa, och det finns bara ett fåtal fall där guldköpare åtalades. Därför tror kryptosamhället att detta fungerar som ett exempel på varför situationen inte kommer att uppstå igen med krypto, eftersom dollarn inte är knuten till Bitcoin som dollarn var till guld när förbudet infördes.

Nästa anledning som nämnts är tiden och de resurser som krävs för att lägga till Bitcoin till den ständigt växande listan över “förbjudna” varor som vapen, droger etc. skulle vara stora och slösaktiga. Och om “kriget mot Bitcoin” är lika stort som det misslyckande som “kriget mot droger” eller “krig mot terrorism” har varit, kommer Bitcoin att bli en del av vardagssamhället, oavsett om det uppstår ett krig mot det eller inte. Förutom detta sa man att ett krig mot Bitcoin skulle vara mycket mer utmanande främst för att det saknar en fysisk form, vilket gör det svårt att konfiskera. Eftersom ingen kontrollerar Bitcoin på grund av dess decentraliserade karaktär är regeringens enda chans att stoppa det snabbt växande kryptovalutanätverket att förbjuda medborgare att äga det. Men som guld har visat så fungerar det inte.

Slutligen, den sista anledningen är att tiden är knapp om det ens finnas en chans att det kommer hända när mängden stora företag som Square, Inc, MicroStrategy och miljardär hedgefondförvaltare lägger sitt kapital bakom det. Och om företagen fortsätter att sluta upp bakom Bitcoin på det här sättet och marknadspriset växer till 1 biljon dollar eller mer, skulle effekten av ett regeringsförbud vara för liten för att motivera det.