Monetax logo Menu bars for mobile to open menu

Monetax är det enklaste sättet att deklarera handel med kryptovalutor till Skatteverket

Genom tre steg hjälper Monetax dig att deklarera din handel med kryptovalutor till en K4-blankett och skicka in den till Skatteverket. Vi gör hela jobbet, allt du behöver göra är att ladda upp dina underlag.

Monetax deklaration av kryptovaluotr består av tre steg

Hur deklarerar jag kryptovalutor till Skatteverket med Monetax?

Ladda upp din transaktionshistorik

1. Ladda upp ditt underlag

Ladda upp din transaktionshistorik för det gångna året via fil eller API-nyckel, tillsammans med dina genomsnittliga omkostnadsbelopp ifrån förra året om du har deklarerat tidigare år men har använt en annan tjänst. Vi hjälper dig oavsett din situation. Kontakta oss så fixar vi det.

Vi räknar allt åt dig.

Monetax utför en skatteberäkning som kontrolleras automatiskt och av din handläggare. När vi är klara meddelas du via e-post att deklarationen är färdig för rapportering.

2. Vi gör skatteberäkningen åt dig

Rapportera till Skatteverket

3. Rapportera till Skatteverket

Skicka in din deklaration till Skatteverket via K4-fil på papper eller digitalt via Skatteverkets inkomstportal.

Vanliga frågor om skattedeklarationen

Vad är kryptovalutor såsom Bitcoin för något?

Kryptovalutor är digitala valutor som är programmeringsbara via Blockchain-teknologi. Bitcoin exempelvis är en elektronisk ersättare till dagens kontantsystem, med fullständig transparens och spårbarhet eftersom huvudboken publiceras publikt. Blockkedjor är kryptografiskt säkrade genom decentralisering eftersom transaktionsordning bestäms ut av ett stort datornätverk istället för en ensam utgivare.

Vad är smarta kontrakt för något?

Smarta kontrakt är en teknologi inom blockkedjor som möjliggör skapandet av decentraliserade decentraliserade appar (dAppar). Huvudtanken är att dAppar kan lösa problem som finns idag på ett mer effektivt sätt genom att automatisera bort mellanhanden vid en transaktion innehållande information eller monetärt värde. Exempelvis byte av el-avtal, oföränderlig lagring av dokument, personidentifiering.

Hur beräknas skatt på kryptovalutor?

Skatten på Kryptovalutor beräknas med samma regler såsom ädelmetaller, valutahandel och andra ej marknadsnoterade värdepapper. Att köpa kryptovalutor med traditionella Fiat-valutor såsom svenska kronor, sker ingen beskattning. Däremot vid försäljning eller byte av kryptovalutor (trading) måste du betala 30% skatt ifall det blir ett överskott på skillnaden mellan försäljningspriset och investeringskostnaden (genomsnittligt omkostnadsbelopp). Blir det ett underskott är det avdragsgillt till 70%, och är ett avdrag Skatteverket gör åt dig vid inlämnad deklaration.

Måste jag deklarera även om jag bara har förluster?

Alla avyttringar av kryptovalutor - försäljning, växling (trading), avkastning från staking/lending/airdrop, margin/future/derivative trading osv - är enligt lag skyldig att deklareras oavsett om du gått med förlust eller inte. Förlusterna ger skattereduktion, så det finns möjlighet att få återbäring på din investering ifall du totalt redovisar en kapitalförlust.

Hur beräknas skatten för mining, staking, airdrop eller forks?

Enligt samma regelverk som gäller för annan inkomst. Du behöver redovisa marknadsvärdet av dessa kryptovalutor vid mottagandet, hur många du mottog och när du mottog det. Är det en regelbunden inkomst till den graden att det är din huvudsakliga sysselsättning kan du även behöva betala arbetsgivaravgift.

Kan jag undvika att betala skatt?

Skattemyndigheten kan begära ut uppgifter från handelsplatser samt granska och spåra transaktioner som syns på blockkedjan. Över tid blir det därför svårt att undvika betala skatt och fly undan Skatteverket. Dessutom är det ett lagbrott, vilket kan innebära att du blir schablonbeskattad baserat på hur mycket pengar du omsatt, vilket innebär en betydlig större skatteskuld än om du följt regelverket.

Måste jag betala skatt om jag överför kryptovalutor från en plånbok till en annan?

Ja, om det sker en avgift för att transaktionen ska kunna ske så måste denne beskattas. Oftast är beloppen försumbara, men vid dyra transaktionsavgifter, vilket ibland varit fallet på Ethereum blockkedjan, så kan det innebära några kronor i skatteskuld.

Behöver jag spara alla underlag och i så fall hur länge?

Alla underlag från handelsplatser behöver sparas i minst 6 år eftersom Skatteverket retroaktivt kan efterfråga dessa uppgifter för att göra en skatte-bedömning. Alla kunder till Monetax får sina underlag anonymt lagrade i en kryptografiskt säkrad hårddisk så länge du är kund eller begär att bli bortglömd enligt GDPR-direktivet - något vi är ensamma om av alla tjänster på marknaden.

Vad händer vid en skatteutredning?

Skatteverket kommer då begära in underlag för all din handel via filexporter, bildskärmklipp och/eller API-nyckel, samt bankutdrag och transaktionshistorik från dina kryptoplånböcker och konton. Därtill kommer de efterfråga rapport som redogör hur du kommit fram till siffrorna du redovisat. Monetax är den enda tjänsten som ger dig en personlig handläggare som hjälper dig att samla ihop alla underlag till Skatteverket och ger dig rådgivning vid en skatteutredning.